BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA CPVC
Ống và phụ kiện Superpipe được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15877:2009.
Tải xuống
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HPDE
Ống và phụ tùng ống HDPE được sản xuất từ vật liệu nhựa HDPE100
Tải xuống
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PPR
Ống và phụ tùng ống HDPE được sản xuất từ vật liệu nhựa HDPE100
Tải xuống
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA UPVC
Ống và phụ tùng ống uPVC được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo.
Tải xuống
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ GIA CÔNG
Tải xuống

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM CHÍNH

cPVC

Ống và phụ kiện Superpipe được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15877:2009.
Tải xuống

Ống cPVC

HDPE

Ống và phụ tùng ống HDPE được sản xuất từ vật liệu nhựa HDPE100
Tải xuống

Ống HDPE

uPVC

Ống và phụ kiện Superpipe được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 15877:2009.
Tải xuống

Ống uPVC

PPR

Ống và phụ tùng ống PPR được sản xuất từ nhựa Polypropylene Random Copolymers
Tải xuống

Ống PPR

BẢNG GIÁ CÁC DÒNG PHỤ KIỆN

Phụ kiện cPVC

Phụ kiện HDPE

Phụ kiện uPVC

Phụ kiện PPR

error: Nội dung đã được bảo vệ
×